Aanmeld Portaal

Aanmelden bij Compass 
 
Aanmelden voor behandeling bij Compass kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier.
 
Compass
Telefoon: 088 0332700
E-mail: mail@compasskids.nl
 
Na aanmelding via huisarts, Sociaal wijkteam, Bureau Jeugdzorg, leerplichtambtenaar, jeugdreclassering, GGZ, ouders/opvoeders of de jongeren zelf, zal er zo snel mogelijk contact opgenomen worden om een intake in te plannen. Daarna volgt een psychiatrisch en eventueel een psychologisch onderzoek.
 
Als de cliënt, wat steeds meer het hele gezin inhoudt, en Compass met elkaar in zee gaan, krijgt deze een eerst verantwoordelijk behandelaar toegewezen die samen met de betrokkenen een behandelplan zal opstellen. Hierbij neemt Compass alle aspecten ter bevordering van de kansen van het gezin of de jongere mee. Deze behandelaar, het gezin en de jongere kunnen daarbij gebruik maken van ons hele team, bestaande uit psychiaters, psychologen, orthopedagogen, studie- en arbeidsbegeleiders, verslavingsdeskundigen, ervaringsdeskundigen, maar ook vrijwilligers met uiteenlopende kwaliteiten. Compass beschikt over accommodaties voor crisisbehandeling, gezinsbehandeling, dagbesteding, arbeidstraining en zelfstandigheidstraining.
 
Wat kost een behandeling bij Compass?
AanmeldformulierVorige pagina