Kosten

Van eerstelijns GGZ naar Basis GGZ en van tweedelijns GGZ naar Gespecialiseerde GGZ
 
Sinds 1 januari 2015 is de psychiatrische zorg onderverdeeld in Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Binnen de Generalistische Basis GGZ bestaan er drie zorgproducten; kort, middel en intensief. De huisarts en de behandelaar bepalen op welk zorgproduct u recht hebt.
 
De zorgverzekeraar vergoedt niet alle problemen die om behandeling vragen. Zo vallen bijvoorbeeld relatieproblematiek en werkgerelateerde problemen buiten de basisverzekering. Soms kan deze zorg wel vergoed worden via een aanvullend pakket of via de werkgever. Voor uitgebreide informatie over de vergoedingen kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht.
 
Was u of uw kind in 2014 al in behandeling bij Compass, dan is het handig om te weten dat 2015 geldt als overgangsjaar. U of uw kind houdt recht op de zorg die in de indicatie staat; indien mogelijk van dezelfde zorgaanbieder als in 2014.  Dit overgangsrecht duurt tot de einddatum op uw indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.
 
De kosten van een behandeling 
Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u een verplicht eigen risico voor zorgkosten die u vergoed krijgt uit de basisverzekering. Dit is jaarlijks een eenmalig totaalbedrag voor het ontvangen van allerlei soorten zorg, waaronder ook geestelijke gezondheidszorg zoals Compass die levert. Voor kinderen en jongeren onder de 18 geldt dit eigen risico niet.
 
Iedereen in Nederland heeft een verplicht eigen risico. Naast dit verplicht eigen risico kunt u zelf in uw verzekeringspolis kiezen voor een vrijwillig verhoogd eigen risico. De hoogte hiervan bepaalt u zelf.
 
De overheid heeft het verplicht eigen risico voor 2015 vastgesteld op € 375,-. Dit betekent dat u de eerste € 375,- voor zorg die valt onder de basisverzekering, zelf betaalt. Voor zorg die wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.
 
Jonger dan 18 jaar
Sinds januari 2015  is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan jongeren met psychische problemen en stoornissen. Ook als de behandeling langere tijd duurt. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd-GGZ zit dus niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars kunnen deze hulp wel via een aanvullende verzekering aanbieden. U kunt voor een dergelijke aanvullende verzekering kiezen wanneer de hulp die uw kind /de jongere nodig heeft niet wordt geboden door de gemeente. Voor zorg die betaald wordt uit de aanvullende verzekering geldt het eigen risico niet.
 
Voor mensen met een minimum inkomen kan er in sommige gevallen een financiële regeling getroffen worden. Als u denkt dat u hiervoor in aanmerking komt, bespreek dit dan met uw contactpersoon bij Compass.
 
PGB of Zorg in Natura
Voor zowel de behandeling die u of  uw kind/de jongere krijgt via de gemeente, als via de zorgverzekeraar geldt dat u kunt kiezen voor ofwel zorg in natura  of een persoonsgebonden budget (PGB).  Met een PGB bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.
 
Persoonsgebonden budget
Wanneer u vanwege psychiatrische problemen langer dan drie maanden zorg of begeleiding nodig heeft, dan kunt u een PGB aanvragen bij uw zorgverzekeraar.
Voor personen die nog geen 18 jaar zijn kan voor psychiatrische hulp een PGB worden aangevraagd bij de gemeente.
 
Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een PGB.

Meer informatie?
Meer informatie over vergoedingen en de veranderingen sinds 2015 vindt u onder andere op:  Vorige pagina