Compass Kids

Compass Kids is een polikliniek in Wijchen voor hulp aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met problemen van psychologische, (ortho-)pedagogische en/of psychiatrische aard. Te denken valt aan AD(H)D, autisme, angst, sombere stemming, sociale problemen, hoogbegaafdheid, rouwproblemen, gedragsproblemen en psychosomatische klachten. Bij de polikliniek kan men terecht voor zwaardere zorg (specialistische GGZ). Hiervoor zijn kinderpsychologen (GZ), orthopedagogen, een kinder- en jeugdpsychiater en gezinsbegeleiders inzetbaar.

Compass Kids levert hiermee laagdrempelige zorg, dichtbij en in nauw contact met de huisarts via een gespecialiseerd multidisciplinair team.

Wat hebben wij extra te bieden:
- Eigen kinder- en jeugdpsychiater
- Aanbod EMDR specifiek voor kinderen/jongeren
- Zorg, ook diagnostiek, wordt vergoed

Compass Kids is een aanvulling op de zorg en behandelingen die Compass GGZ inmiddels al jaren biedt. Compass Kids kan dan ook naast de eigen specifieke kennis en expertise gebruik maken van die van Compass GGZ, zoals van de Ardennenprojecten, klinische opnames in onze voorzieningen, dagbesteding en –behandeling en gezinsopnames.


Wachtlijst
Compass streeft ernaar om geen of een zeer korte wachtlijst te hanteren. Normaal gesproken passen we ons personeelsbeleid direct aan om hiervoor te zorgen. Door de corona-crisis zijn er tijdelijk geen behandelaren aangenomen en hierdoor is onze wachtlijst opgelopen met een cliëntenstop tot gevolg. Dit willen we in de toekomst voorkomen en zijn daarom nieuwe medewerkers aan het werven. Helaas betekent dit dat we op dit moment geen aanmeldingen kunnen accepteren voor kinderen. Voor overige behandelingen, zoals bijvoorbeeld gezinsopname of behandeling van jongeren vanaf 14 jaar, kunt u kijken op onze algemene website:  http://www.compassggz.nl