Aanmelden en kosten

Via ons aanmeldportaal op de homepage kunt u zich aanmelden voor een behandeling bij Compass Kids.

Wachtlijst
Compass streeft ernaar om geen of een zeer korte wachtlijst te hanteren. Normaal gesproken passen we ons personeelsbeleid direct aan om hiervoor te zorgen. Door de corona-crisis zijn er tijdelijk geen behandelaren aangenomen en hierdoor is onze wachtlijst opgelopen met een cliëntenstop tot gevolg. Dit willen we in de toekomst voorkomen en zijn daarom nieuwe medewerkers aan het werven.Helaas betekent dit dat we op dit moment geen aanmeldingen kunnen accepteren voor kinderen. Voor overige behandelingen, zoals bijvoorbeeld gezinsopname of behandeling van jongeren vanaf 14 jaar, kunt u kijken op onze algemene website:  http://www.compassggz.nl

 

Gespecialiseerde GGZ

Sinds 1 januari 2015 is de psychiatrische zorg onderverdeeld in Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Compass biedt alleen Gespecialiseerde GGZ aan. 

Vergoedingen jonger dan 18 jaar

De behandelingen en onderzoeken in  Specialistische GGZ bij Compass Kids worden voor jongeren tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Met de gemeenten in de regio’s Arnhem, Nijmegen, Noord-, Midden-, en Zuid-Limburg zijn er contracten afgesloten omtrent de vergoedingen.

Mocht er met uw gemeente geen contract lopen, dan betekent dit niet dat er geen vergoeding mogelijk is. We kijken dan per individu wat de mogelijkheden met de desbetreffende gemeente zijn. De administratie en regelingen worden door ons geregeld, hier hoeft u zelf niets in te doen. Wel is een verwijsbrief van een (huis)arts noodzakelijk.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons via:
Tel.nr. 088-033 27 03 of per e-mail: mail@compasskids.nl

Vorige pagina