Niet tevreden

Compass Kids, haar bestuur en behandelaren hebben kwaliteit van zorg, snelheid, toegankelijkheid, zorgvuldigheid en openheid hoog in het vaandel staan. Dat neemt niet weg dat daar waar mensen werken, er soms ook dingen fout kunnen gaan.
Wij proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen, maar mocht u vinden of ervaren dat u niet op een correcte manier bent behandeld of bijvoorbeeld uw recht op privacy, of uw recht op informatie is geschonden, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon of de klachtencommissie.

Een vertrouwenspersoon is een functionaris met een opleiding, achtergrond en ervaring in de zorg, die Compass Kids en haar doelstellingen kent, maar er geen onderdeel van uitmaakt. Deze persoon is onafhankelijk en heeft als belangrijkste taak uw klacht of ongenoegen mede onder woorden te brengen en met u en Compass Kids naar een oplossing te zoeken (mediation).

U kunt de vertrouwenspersoon enkel schriftelijk benaderen. Dit doet u door uw klacht of ongenoegen te formuleren in een mail en te sturen naar vertrouwenspersoon@ontzorgdezorger.nl of met de reguliere post naar Vertrouwenspersoon, Heikantsehoeve 67, 5258 TS Berlicum.

Mocht de tussenkomst van de vertrouwenspersoon in uw ogen niet tot het gewenste resultaat leiden of u wenst deze stap over te slaan, dan kunt u ook een klacht indienen tegen Compass Kids of een van haar behandelaren bij de klachtencommissie.

De klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit 3 leden. Uw klacht, die u of met de mail naar klachtencommissie@ontzorgdezorger.nl of met de reguliere post naar Heikantsehoeve 67, 5258 TS Berlicum kunt sturen, wordt door de commissie besproken nadat minstens een der leden ook met u heeft gesproken. De commissie adviseert de bestuurder van Compass Kids, maar kan ook de vrijheid nemen u met een advies te dienen. De bestuurder neemt uiteindelijk een besluit, of nieuw besluit over uw klacht.
Het is natuurlijk altijd nog mogelijk, in het geval dat u het na behandeling van uw klacht niet eens bent met de bestuurder van Compass Kids, voor een weg naar de rechter te kiezen. Buro Ondersteuning ( 088 0332700 en ondersteuning@ontzorgdezorger.nl ) kan u hierbij de weg wijzen.
 
Compass Kids kent een vijftal documenten of folders die betrekking hebben op deze onderwerpen: 

  • Vertrouwenspersoon cliënten

  • Vertrouwenspersoon medewerkers

  • Procedure Klachtencommissie cliënten

  • Folder rechten en plichten

  • Privacyreglement

U kunt deze schriftelijk of via de mail opvragen bij de Vertrouwenspersoon of Klachtencommissie of bij Bureau Ondersteuning via 088 0332702.

Vorige pagina