Wachttijden

Wachtlijst
Compass streeft ernaar om geen of een zeer korte wachtlijst te hanteren. Normaal gesproken passen we ons personeelsbeleid direct aan om hiervoor te zorgen. Door de corona-crisis zijn er tijdelijk geen behandelaren aangenomen en hierdoor is onze wachtlijst opgelopen met een cliëntenstop tot gevolg. Dit willen we in de toekomst voorkomen en zijn daarom nieuwe medewerkers aan het werven. Inmiddels kunnen we weer nieuwe cliënten aannemen van de wachtlijst. Voor sommige zorgprogramma's kunnen we meer cliënten aan en daarom zal de cliëntenstop gefaseerd opgeheven worden. Dit betekent dat we vanaf 1 september weer behandelingen voor kinderen van 4 tot 16 jaar kunnen starten. Voor overige behandelingen, zoals bijvoorbeeld gezinsopname, kunt u kijken op onze algemene website:  http://www.compassggz.nlVorige pagina