Wachttijden

Wachtlijst
Compass streeft ernaar om geen of een zeer korte wachtlijst te hanteren. Normaal gesproken passen we ons personeelsbeleid direct aan om hiervoor te zorgen. Door de corona-crisis zijn er tijdelijk geen behandelaren aangenomen en hierdoor is onze wachtlijst opgelopen met een cliëntenstop tot gevolg. Dit willen we in de toekomst voorkomen en zijn daarom nieuwe medewerkers aan het werven. Helaas betekent dit dat we op dit moment geen aanmeldingen kunnen accepteren voor kinderen. Voor overige behandelingen, zoals bijvoorbeeld gezinsopname of behandeling van jongeren vanaf 14 jaar, kunt u kijken op onze algemene website:  http://www.compassggz.nl

 

Vorige pagina