Onderzoek

Voor onderzoek en diagnostiek kunnen kinderen en jongeren terecht bij Compass Kids.

Het onderzoek kan voorafgaan aan een behandeling bij Compass Kids, maar kan ook losstaan van een vervolgtraject binnen onze organisatie.

Compass Kids biedt uitgebreid diagnostisch onderzoek op verscheidende gebieden. Te denken valt aan psychologisch onderzoek op het gebied van: autisme, AD(H)D, gedragsproblematiek, sociaal-emotioneel onderzoek, angst- en stemmingsproblematiek, intelligentiebepalingen, maar ook (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek.

Afhankelijk van de vraag zal bekeken worden welke diagnostische instrumenten ingezet worden. Veelal wordt gestart met een intelligentiebepaling om te bekijken of en op welke gebieden een kind wordt onder- of overvraagd. Neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet als er vragen zijn rondom de informatieverwerking van kinderen, te denken valt aan vragen rondom aandacht en concentratie, geheugen, intergratievermogen en planningsvaardigheden.

Belevingsonderzoek kan onder andere helderheid geven over het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, de mate waarin een kind zich kan verplaatsen in anderen en in situaties en de gezinsbeleving.

Naast al deze onderzoeksmiddelen zal er veel aandacht zijn voor observaties tijdens de testafname en is informatie van ouders en school ook erg belangrijk.

Hieronder staan enkele diagnostische instrumenten die aanwezig zijn bij Compass Kids:

Intelligentieonderzoek: WISC, RAKIT 2, WAIS

Neuropsychologisch onderzoek: ANT, VMI-Beery, 15-woordentest, Bourdon-Vos

Belevingsonderzoek: verscheidene vragenlijsten en creatieve middelen om zicht te krijgen op de belevingswereld van het kind

Specifiek voor onderzoek naar autisme bij (jonge) kinderen zijn de ADOS & ADI-R aanwezig.

Vorige pagina